English  Swedish

Reiner Fuellmich

Dr Reiner Fuellmich, en välkänd rättegångsadvokat, är en av fyra advokater i gruppen "The Corona Investigative Committee" i Tyskland. Tillsammans med ett stort nätverk av advokater över hela världen har de från den 10 juli 2020 intervjuat och lyssnat på över hundra experter från alla vetenskapsområden angående den pågående så kallade Covid 19-pandemin. Fuellmich har vunnit stora rättegångar mot stora företag som Deutsche Bank och Volkswagen.

Efter att ha sammanställt alla uppgifter är de övertygade om att det som pågår i hela världen utgör det största och allvarligaste fallet i världshistorien av "Brott mot mänskligheten". The Corona Investigative Committee ska föra en grupptalan mot de skyldiga och representera de tusentals eller miljoner enskilda personer som har skadats av bedrägeriet.

Se alla intervjuer här: The Corona Investigative Committee

Brott emot mänskligheten - Dr Reiner Fuellmich

Dr Reiner Fuellmich 2020 redogör i två delar om åtal som kommer att väckas för "Brott emot mänskligheten" (svensk undertext)