English  Swedish

Oktober 2021

Moderna vaccin innehåller SM-102 (Luciferase)

2021-10-16 09:49:04 SM-102 är en joniserbar aminolipid som har använts i kombination med andra lipider vid bildandet av lipidnanopartiklar. Från Connecticut-regeringen avslöjar att Moderna mRNA-vaccinet innehåller en ingrediens som kallas ”SM-102”, vilket är väldokumenterat för att vara giftigt för människor och djur.


Juristen Thomas Renz: "Vi fick dem. Kolla detta 'Fact checkers!'"

2021-10-02 18:20:18 Juristen Thomas Renz visar information som han har fått av visselblåsare. Hur många som har avlidit och och blivit skadade av covid-”vaccinet”. Berättar hur det går med rättsprocesserna. Även med Karen Kingston, affärsanalytiker för läkemedel och medicintekniska produkter, tidigare anställd på Pfizer.


Israel: Skada och död av vaccin

2021-10-02 17:45:11 Människor i Israel som har blivit drabbade av bieffekter av ”vaccinet” berättar.


Regeringen vill ändra grundlagen – ska bli lättare att styra med dekret

2021-10-02 17:08:18 Många har reagerat på hur de medborgerliga fri- och rättigheterna i Sverige kraftigt begränsats eller helt monterats ned med hänvisning till covid-pandemin. Nu vill regeringen skaffa sig mer permanenta möjligheter att runda riksdagen och styra landet med dekret om den anser att det ”råder kris” eller ”extraordinärt tillstånd”.

Mötesfriheten, näringsfriheten, yttrande- och åsiktsfriheten är några av de i en demokrati självklara medborgerliga fri- och rättigheter som medborgarna helt eller delvis har berövats av staten. Det har varit nödvändigt för att begränsa smittspridningen av covid har regeringen och myndigheterna hävdat.

På flera håll övervägs nu yrkesförbud för den som av oro för allvarliga biverkningar eller andra skäl inte vill ta risken att låta sig injiceras med något av de snabbtestade vaccinerna. Planer finns också på att ändra Smittskyddslagen så att det blir möjligt att tvångshämta den som inte infinner sig när han eller hon kallas att vaccinera sig.