English  Swedish

Michael Yeadon

⁣⁣⁣Intervju med Michael Yeadon, som arbetat 32 år i läkemedelsbranschen och bl.a. varit vice VD och chefsforskare på Pfizer, där han arbetade i 16 år. Han redogör för sin ståndpunkt om pandemin, vaccinet, frågan om virusvarianter, påfyllnadsvaccin och inskränkningarna i våra medborgerliga fri- och rättigheter. Detta är en vädjan från honom till världen om att vakna och agera innan tiden runnit ut.

04:24 – Hur man räknar dödsfall

05:02 – Nedstängningar (Lockdown)

07:05 – Asymtomatisk smittspridning

08:12 – PCR-test

10:55 – Forskare vågar inte säga något

14:34 – Nedstängning/lockdown

17:29 – Mindre farligt än influensa, för de allra flesta

18:08 – Hur du kan veta att jag är ärlig och uppriktig

20:27 – Pengar styr forskningen

25:01 – Antikroppar och T-celler

29:37 – Hur farligt är viruset?

31:30 – Flesta åtgärderna onödiga

31:55 – Alternativa mediciner mot Covid-19

32:52 – Virusvarianter/mutationer

35:56 – Varför tillverkas ”påfyllnadsvacciner”?

38:34 – Den som haft smittan är immun

39:47 – Vaccinpass – slutet på friheten

46:50 – Hur nå ut med informationen?

50:31 – Samma resultat oavsett åtgärder (exempel: USA och Europa)

51:39 – Nöd-godkända vaccin och medicinskt experiment

54:44 – Det är dags att säga NEJ