English  Swedish

Dr Sucharit Bhakdi

Sucharit Bhakdi föddes i Washington, DC och utbildades vid skolor i Schweiz, Egypten och Thailand. Han studerade medicin vid universitetet i Bonn i Tyskland, där han fick sin läkarexamen år 1970. Han var doktorandforskare vid Max Planck Institute of Immunobiology and Epigenetics i Freiburg från 1972 till 1976 och vid The Protein Laboratory i Köpenhamn från 1976 till 1977. Han anslöt sig till Institute of Medical Microbiology vid Giessen University 1977 och utnämndes till docent 1982. Han utnämndes till ordförande för medicinsk mikrobiologi vid University of Mainz 1990 där han stannade fram till sin pension 2012. Dr. Bhakdi har publicerat över tre hundra artiklar inom immunologi, bakteriologi, virologi och parasitologi, för vilka han har fått flera utmärkelser och förtjänstordningen i Rheinland-Pfalz.

Får vi veta sanningen om COVID-19?

Intervju med virus, smittsam medicinsk expert Prof. Sucharit Bhakdi. Hans expertutlåtande är i direkt motsägelse med amerikansk media / regeringspropaganda om det panikartade coronaviruset (förkylning / influensa / sars) som används för att sätta hela världen i konkurs och förstöra hälsan hos en stor del av världens befolkning.

Dr Sucharit Bhakdi – Biverkningarna av det genetiska vaccinet