English  Swedish

Ano Turtiainen varnar finska riksdagen om ”vaccinet” – skyldiga till folkmord

Ano Turtiainen varnar finska riksdagen om ”vaccinet” – skyldiga till folkmord

– Inte ett enda av de coronavaccin-maskerade gifterna som injiceras i Finland är godkänt för försäljning, utan har endast ett villkorligt godkännande av Europeiska Läkemedelsmyndigheten.
– Finländarna har inte blivit informerade om att detta är ett experiment på människor vilket

Läs mer...

Dr. Simone Gold, berättar sanningen om Covid-19 vaccinet

Dr. Simone Gold, berättar sanningen om Covid-19 vaccinet

Grundaren till Americas Frontline Doctors, Dr Simone Gold, varnade tidigt om vilseledandet angående Covid 19. Se denna video där hon berättar utförligt om pandemin och vaccinet. Hon berättar att hon med framgång använde malariamedicinen hydroxychloroquine men fick tillsägelse på

Läs mer...