English  Swedish

Antal rapporterade dödsfall efter COVID-vacciner hoppar mer än 2000 på 1 vecka, enligt VAERS

VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System VAERS-data som publicerades 9 juli av CDC visade totalt 438 441 rapporter om biverkningar från alla åldersgrupper efter COVID-vacciner, inklusive 9 048 dödsfall och 41 015 allvarliga skador mellan 14 december 2020 och 2 juli 2021.

Data som publicerades 9 juli av Centers for Disease Control and Prevention (CDC) inkluderade 9 049 rapporter om dödsfall i alla åldersgrupper efter COVID-vacciner – en ökning med mer än 2000 jämfört med föregående vecka. Uppgifterna kommer direkt från rapporter som skickas till VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System).

VAERS är det primära statligt finansierade systemet för rapportering av ogynnsamma vaccinreaktioner i USA. Rapporter som lämnats till VAERS kräver ytterligare undersökning innan ett orsakssamband kan bekräftas.

Varje fredag offentliggör VAERS alla vaccinskaderapporter som mottas från ett angivet datum, vanligtvis ungefär en vecka före släppdatumet.

Uppgifter som publicerades 9 juli visar att mellan 14 december 2020 och 2 juli 2021 rapporterades totalt 438 441 totala biverkningar till VAERS, inklusive 9 048 dödsfall – en ökning med 2063 jämfört med föregående vecka. Det rapporterades 41 015 allvarliga skador under samma tidsperiod – en ökning med 6 950 jämfört med förra veckan.

Läs hela artikeln: Number of Deaths Reported After COVID Vaccines Jumps by More Than 2,000 in 1 Week, According to VAERS

Källa:
The Defender
VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System)

Lämna ett svar