English  Swedish

Varför blir människor magnetiska efter mRNA-vaccinerna?

Dr Jane Ruby berättar i Stew Peters Shows om den fruktansvärda upptäckten angående ”magnetism”-videorna som cirkulerar i sociala medier, självinspelade videor av människor som sätter fast metallföremål på sig själva.

Se denna video där Dr Jane Ruby berättar om varför de som har fått vaccin kan fästa magneter på sig själva: Magnetism intentionally added to ’Vaccine’ to force mRNA through entire body. Stew Peters: Magnetism Intentionally Added to 'Vaccine' to Force mRNA Through Entire Body.

Redan 2016 skrev The Guardian om att magnetiserat protein kan användas för att aktivera hjärnceller snabbt, reversibelt och icke-invasivt. Den metoden kallas “magnetogenetics” och har testats för att kontrollera komplexa djurbeteenden på distans.

Optogenetik är den mest kraftfulla metoden. Den gör det möjligt för forskare att slå på eller av grupper av nervceller med laserljus. Kemogenetik är en annan metod, vilken använder konstruerade proteiner som kan aktiveras av design-läkemedel och som sedan kan riktas mot specifika celltyper.
Magnetogenetics konstruerade magnetproteiner.

Microsoft beskriver programmering av DNA

När du ser denna video kan du ha i åtanke att Bill Gates äger Microsoft och är en av de som är mest pådrivande när det gäller att alla ska vaccinera sig. Text under videon: ”Föreställ dig en biologisk dator som fungerar inuti en levande cell, en som kan användas för att avgöra om en cell är cancerframkallande och sedan utlösa dess död. I detta projekt görs detta med användning av DNA som ett programmerbart material. Precis som en dator är DNA mycket programmerbart i en hel rad komplexa beteenden. Detta kan möjliggöra en hel rad olika bioteknikapplikationer, vilket möjliggör upptäckt och behandling av sjukdomar på en noggrannhetsnivå som hittills inte varit möjlig. Det kan också tillåta framställning av nya medicinska föreningar mycket mer effektivt och ultimat.”

Lämna ett svar