English  Swedish

Coronapandemiövning månader innan utbrottet

Johns Hopkins Center anordnade i oktober 2019 tillsammans med Världsekonomiskt forum och Bill and Melinda Gates Foundation gemensamt “Event 21” – en omfattande pandemiövning som specifikt simulerade spridningen av coronavirus. Övningen hölls bara månader innan den verkliga coronapandemin och har gett upphov till många frågor och spekulationer. Bill Gates - Event 21

Bill Gates anordnade stor coronapandemiövning – månader innan det verkliga utbrottet

Fler källor:

Event 21 Pandemic Exercise: Highlights Reel

Om Event 21 (Hemsidan)

Event 21 – Wikipedia

Why is Gates denying Event 21?

Lämna ett svar