English  Swedish

Ano Turtiainen varnar finska riksdagen om ”vaccinet” – skyldiga till folkmord

– Inte ett enda av de coronavaccin-maskerade gifterna som injiceras i Finland är godkänt för försäljning, utan har endast ett villkorligt godkännande av Europeiska Läkemedelsmyndigheten.
– Finländarna har inte blivit informerade om att detta är ett experiment på människor vilket är ett brott mot Nuremberg-koden.
– Jag frågar er alla nu hur många människor som ska dö innan eller skadas innan vi får stopp på detta dödande och skadande.

– Om ni fortsätter att vilseleda medborgarna genom att t ex berätta sagor för dem om att vaccinerna är säkra och är godkänt för försäljning är ni medvetet involverade i ett antal brott varav det allvarligaste kan vara folkmord, säger Ano Turtiainen till medlemmarna i finska parlamentet.

– Jag påminner ännu en gång alla, alltså varenda en, att brottet blir avsiktligt när det begås medvetet.

Ano Turtiainen talar i Finska Riksdagen

Lämna ett svar